Numer 2/2012 - pobierz czasopismo

Spis treści

PAVEL MÜHLPACHR Integral Andragogy as a Social Assistance

AGNIESZKA GROMKOWSKA-MELOSIK Ciało, moda i tożsamość kobiety epoki wiktoriańskiej – dyskursy piękna i przemocy

ZENON GAJDZICA Dlaczego dziecko z niepełnosprawnością zwykle staje się uczniem upośledzonym?

AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA Prodevelopmental Orientation as a Determinant of an

Active Cooperation of a Subject for the Benefi t of Constructing One’s Own Career

MAREK BUDAJCZAK O kondycji polskiej edukacji domowej jako społecznego „subimago” (albo o niebezpieczeńtwach metaforyzacji)

DANUTA KOPEĆ Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej w świetle rozważań Amerykańskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej (AAIDD)

JOSEF SMOLÍK Football Hooligans in the Czech Republic: Selected Topics

IWONA CYMERMAN Osoba po przeszczepieniu narządu doświadczająca jakości życia – jako przedmiot zainteresowań pedagogów

MONIKA KOZŁOWSKA Ideologia hip-hopowa na przykładzie tekstów hip-hopowych

MIKOŁAJ BRENK Od społecznika do profesjonalisty – ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce

MONIKA POPOW Dyskurs obywatelstwa w podręcznikach do kształcenia literaturowego w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu

ANNA MARIA STAROSTA Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych

ANETA STRÓŻYNA Odzyskać raj

 

Pobierz czasopismo:

Pobierz...

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
tel. (61) 829 22 94
więcej...


Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.pl