KULTURA -SPOŁECZEŃSTWO-EDUKACJA
Czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie półrocznika


RADA REDAKCYJNA
Redaktor naczelny - Agnieszka Cybal-Michalska
Sekretarz redakcji - Jarema Drozdowicz
Sekretarz wspomagający - Maria Mucha

Członkowie – Małgorzata Grzywacz, Daria Hejwosz-Gromkowska, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Witold Jakubowski, Barbara Jankowiak, Ewa
Karmolińska-Jagodzik, Karolina Kuryś-Szyncel, Jerzy Luty, Zbyszko Melosik, Pavel Mühlpachr, Janice Mych-Wayne, Joanna Ostrouch-Kamińska, Magdalena Piorunek, Isadora Saez-Rosenkranz, Winfried Schubarth, Andreas Seidel, Dorota Smetanová,
Kristin K. Stang, Lidia Suchanek, Waldemar Segiet, Cristina Maria Coimbra Vieira, Katarzyna Waszyńska, Eva Zamojska, Alena Valisova, Agata Matysiak-Błaszczyk


REDAKTORZY TEMATYCZNI
Agnieszka Cybal-Michalska (pedagogika młodzieży i kultury)
Jarema Drozdowicz (antropologia edukacji, antropologia kultury)
Magdalena Grzywacz (nauki o kulturze)
Daria Hejwosz-Gromkowska (pedagogika ogólna, pedagogika zdrowia)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (edukacja wielokulturowa)
Witold Jakubowski (pedagogika kultury i mediów, andragogika)
Barbara Jankowiak (pedagogika zdrowia, psychologia społeczna)
Ewa Karmolińska-Jagodzik (pedagogika ogólna, pedagogika młodzieży)
Karolina Kuryś-Szyncel (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
Waldemar Segiet (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
Zbyszko Melosik (socjologia edukacji, pedagogika porównawcza)
Pavel Mühlpachr (pedagogika specjalna, pedagogika społeczna)
Janice Myck-Wayne (pedagogika specjalna)
Magdalena Piorunek (pedagogika pracy, pedagogika społeczna)
Winfried Schubarth (teoria wychowania i socjalizacji)
Andreas Seidel (teoria wychowania i socjalizacji)
Dorota Smetanová (pedagogika resocjalizacyjna)
Kristin K. Stang (pedeutologia)
Lidia Suchanek (edukacja artystyczna)
Eva Zamojska (pedagogika ogólna, edukacja międzykulturowa)
Cristina Maria Coimbra Vieira (psychologia edukacji, edukacja dorosłych)
Joanna Ostrouch-Kamińska (socjologia edukacji i rodziny, pedagogika społeczna)
Jerzy Luty (estetyka, filozofia sztuki)
Alena Valisova (pedagogika specjalna)
Agata Matysiak-Błaszczyk (pedagogika społeczna)

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Katarzyna Kabacińska-Łuczak (język polski)
Marianna Waters (język angielski)


REDAKTOR STATYSTYCZNY
Mirosław Krzyśko

en

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
tel. (61) 829 22 94
więcej...


Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.pl