Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Socjologii Edukacji
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

tel. (61) 829 22 94
faks (61) 829 21 11
cultsocedu@wp.pl

Redaktor naczelny: Agnieszka Cybal-Michalska
aga-cm@amu.edu.pl
Sekretarz: Jarema Drozdowicz
drozd23@wp.pl


Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.pl