Redakcja czasopisma naukowego "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" z radością pragnie poinformować swoich czytelników o ukazaniu się kolejnego, dziesiątego już, numeru. Najnowszy numer czasopisma zawiera wiele interesujących tekstów naukowych z pogranicza pedagogiki oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistyki. Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszelkie osoby zainteresowane publikacją w naszym czasopiśmie swoich artykułów, sprawozdań i recenzji książek. Osoby te proszone są o nadsyłanie tekstów swojego autorstwa na adres sekretarza czasopisma, tj. dr Jaremy Drozdowicza.

   Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego, Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej.
Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

Call for Papers: Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym: dyskusje i praktyki badawcze
„Kultura - Społeczeństwo - Edukacja” zaprasza Autorów do przesyłania tekstów do publikacji w specjalnym zbiorze na temat dyskursu edukacyjnego, gościnnie redagowanego przez dr hab. Helenę Ostrowicką (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Celem numeru tematycznego jest promocja różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych studiów na dyskursem edukacyjnym.
Interdyscyplinarność, charakterystyczna dla analiz dyskursu skłania do tworzenia projektów badawczych i wydawniczych, w których spotykają się propozycje pochodzące z różnych dyscyplin akademickich. Jednocześnie, stała refleksja nad treścią tej tytułowej kategorii jawi się jako potrzebna, jeśli „interdyscyplinarność” ma wnosić nową jakość, nie będąc jedynie „słowem - wytrychem”, czy też strategią legitymizacji chaosu pojęciowego i metodologicznego. W związku z tym, zapraszamy badaczy dyskursu edukacyjnego do współtworzenia zbioru poprzez ukazanie różnorodnych inspiracji filozoficznych i teoretycznych, rozwiązań metodologicznych. Mile widziane są również teksty o charakterze empirycznym, pochodzące z badań własnych i ukazujące, w jaki sposób owa interdyscyplinarność dochodzi do głosu w konkretnym projekcie badawczym.
Teksty skierowane do publikacji w numerze tematycznym prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza dra Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl
Zgłoszenia prosimy wysyłać z dopiskiem: numer tematyczny "dyskurs edukacyjny"
Ostateczny termin przyjmowania artykułów: 31 marca 2017 rok.
Planowana publikacja: numer 1/2017.

en de

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
tel. (61) 829 22 94
więcej...

Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.plOstatni numer

W bazach danych

Linki