Redakcja czasopisma naukowego "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" z radością pragnie poinformować swoich czytelników o ukazaniu się kolejnego, dziesiątego już, numeru. Najnowszy numer czasopisma zawiera wiele interesujących tekstów naukowych z pogranicza pedagogiki oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistyki. Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszelkie osoby zainteresowane publikacją w naszym czasopiśmie swoich artykułów, sprawozdań i recenzji książek. Osoby te proszone są o nadsyłanie tekstów swojego autorstwa na adres sekretarza czasopisma, tj. dr Jaremy Drozdowicza.

   Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego, Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej.
Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

en de

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
tel. (61) 829 22 94
więcej...

Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.pl